Gledaš u mene
Očima hladnog sjevera
Osjećam mraz u grudima
Jer sam te izgubila

Znam umire ljubav
Tišina sve mi govori
U pobjedi i porazu
Ti samo si u prolazu

Vidjela sam grad bez ljudi
Pobjednika kako gubi
Anđele na stupu srama
Djecu koja plaču sama

Vidjela sam snijeg u maju
Đavla u bijelom raju
Ali ne i muško koje
Zna trajati u dvoje
Takvi valjda više ne postoje

Komad po komad
Moje srce kruni se
A ja sam tu da čekam te
I da za slamku držim se

Znam umire ljubav
Tišina sve mi govori
U pobjedi i porazu
Ti samo si u prolazu

Vidjela sam grad bez ljudi
Pobjednika kako gubi
Anđele na stupu srama
Djecu koja plaču sama

Vidjela sam snijeg u maju
Đavla u bijelom raju
Ali ne i muško koje
Zna trajati u dvoje
Takvi valjda više ne postoje

Vidjela sam grad bez ljudi
Pobjednika kako gubi
Anđele na stupu srama
Djecu koja plaču sama

Vidjela sam snijeg u maju
Đavla u bijelom raju
Ali ne i muško koje
Zna trajati u dvoje
Takvi valjda više ne postoje